Hjälp nepal

Hjälp nepal!

Den 25:e april 2015 drabbades Nepal av en mycket kraftig jordbävning. Över 6 200 människor är döda och runt 14 000 skadade. Många står helt utan hem och behöver din hjälp!

Unicef

SMS:a LIV till 72900 för att skänka 100 kronor. Du kan också skänka valfri summa via deras hemsida.

Röda korset

SMS:a AKUT NEPAL 72900. Då skänker du 100 kronor.

Plusgiro 900 800- 4 eller Bankgiro 900-8004: Märk insättningen AKUT NEPAL

Valfru summa via röda korsets hemsida

Läkarmissionen

SMS:a akuthjälp100 till 72980. Då skänker du 100 kr.
Du kan också skänka valfri summa via deras hemsida.

Plan Sverige

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr.
Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.

Ge direkt via deras hemsida.

Svenska Kyrkan

SMS:a NEPAL till 72905 och bidra med 100 kronor. Bidrag kan också ges via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223, märk gåvan NEPAL.

Ge direkt via deras hemsida.

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SMS:a AKUT100 till 72901 för att skänka 100 kronor. Du kan även skriva 50 eller 200 direkt efter akut för att skänka det beloppet.

Ge direkt via deras hemsida.